Demographie:

Arbeit und Beruf

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
BERUFSERFOLG, WIE URSPRUENGL. ERWARTET?dw41dw41v157------------v45-----v47--
BERUFSERFOLG, ERWARTUNG FUER D.ZUKUNFTdw42dw42v158------------v46-----v48--
FREUND(IN) A: BERUFSTAETIGKEIT?caworkcaworkv1618----v98----v180-----v74----v42
FREUND(IN) A: BERUFL.STELLUNG,KENNZIFFERcadw02cadw02v1619----v99----v181-----v75----v43
FREUND(IN) B: BERUFSTAETIGKEIT?cbworkcbworkv1643----v123----v188-----v82----v49
FREUND(IN) B: BERUFL.STELLUNG,KENNZIFFERcbdw02cbdw02v1644----v124----v189-----v83----v50
FREUND(IN) C: BERUFSTAETIGKEIT?ccworkccworkv1668----v148----v196-----v90----v56
FREUND(IN) C: BERUFL.STELLUNG,KENNZIFFERccdw02ccdw02v1669----v149----v197-----v91----v57
BEFRAGTE(R) BERUFSTAETIG?workworkv770workworkv103v245v340v186v188v73v200v234v208v155v25v162v154v233v167v197v11v160v136
ERWERBSTAETIGKEIT NEBEN DEM HAUPTBERUFdw38dw38v154-dw38v134----v99-------------
BEFR.: JETZIGE BERUFLICHE STELLUNGdw01dw01v772dw01dw01v104v246v341v187v189v74v201NEUNEUNEUNEUv163v155v234v168NEUNEUNEUNEU
BEFR.: JETZIGE BERUFL.STELLUNG,KENNZIFF.dw02dw02v773dw02dw02v105v247v342v188v190v75v202v235v209v156v26v164v156v235v169v198v12v161v137
BEFR.: STATUS DER NICHTERWERBSTAETIGKEITdw03dw03v771dw03dw03v139v259v372v219v217v104v220v265v227v170v51v183v177v251-----
BEFR.: JETZIGER BERUF, ISCO 1968isco68isco68v774----v343v189v191v76v203v237v211v157v27v165v157v236v170v199NEUNEUv145
BEFR.: JETZIGE BERUFSUNTERGRUPPE I68dw04dw04v775----v344v190v203v83v210v244v215v161v31v169v160v239v173v201NEUNEUv147
BEFR.: JETZIGE BERUFSHAUPTGRUPPE I68dw05dw05v776----v345v191v204v84v211v245v216v162v32v170v161v240v174v202NEUNEUv148
BEFR.: JETZIGES TREIMANPRESTIGE I68tps68tps68v777----v346v192v193v78v205v239v213v159v29v167v158v237v171v200NEUNEUv146
BEFR.: JETZIGES MAGNITUDEPRESTIGE I68mps68mps68v779----v348v194v197v80v207v241v214v160v30v168v159v238v172v510NEUNEUNEU
BEFR.: ISEI NACH GANZEBOOM I68isei68isei68v781----v350v196v199v81v208v242-----------
GOLDTHORPEKLASSEN,GEGENW.BERUF,BEFR. I68gld68gld68v783----v352v198v205v85v212v246v217v425NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
BEFR.: JETZIGER BERUF, ISCO 1988isco88isco88v784isco88isco88v106v900v353v199v192v77v204v238v212v158v28v166-------
BEFR.: JETZIGER BERUF, SIOPS I88siops88siops88v785siops88siops88v107v901v354v200v195v79v206v240-----------
BEFR.: JETZIGES MAGNITUDEPRESTIGE I88mps88mps88v787----v356v202NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU-------
BEFR.: ISEI NACH GANZEBOOM I88isei88isei88v789isei88isei88v109v903v358v204v201v82v209v243-----------
BEFR.: JETZIGER BERUF, ISCO 2008isco08isco08v791isco08isco08v111v905-----------------
BEFR.: JETZIGER BERUF, SIOPS I08siops08siops08v792siops08siops08v112------------------
BEFR.: ISEI NACH GANZEBOOM I08isei08isei08v794isei08isei08v114------------------
BEFR.: SOZIO-OEKONOMISCHE GRUPPE (ESEG)eseg--esegNEUNEUNEU-----------------
FURCHT: STELLUNGSVERLUST, ARBEITNEHMERdw16dw16v797dw16dw16v125v252v365v212v210v94-v255v219v164v40v176v167-----v140
FURCHT: BETRIEBSVERLUST, SELBSTAENDIGEdw17dw17v798dw17dw17v126v253v366v213v211v95-v249v218v163v38v174v165-----v141
BEFRAGTE(R): JETZIGE BRANCHEdw06dw06v796-------------v171v162v241v175v208v37v187v149
IM OEFFENTLICHEN DIENST TAETIG?dw07dw07v799dw07dw07v116v248v360v206v206v86v213v256v220v165v39v175v166v242-----
BEFRISTETES ARBEITSVERHAELTNIS?dw08dw08v800-dw08v117-v361----------------
HAUPTBERUFL.ERWERBST.:ARBEITSWEG,MINUTENdw09dw09v801--------------v168--v209---
BERUFLICHE AUFSICHTSFUNKTION, BEFR.?dw10dw10v803dw10dw10v122v251v364v211v209v91v216v259v223v166v35v179v173v245--v41--
ZAHL DER GGF. BEAUFSICHTIGTEN PERSONENdw11dw11v804--v123----v92----v36--v246--v42--
BEFR.: BIS WANN BERUFSTAETIG GEWESEN?dw12dw12v806dw12dw12v140v260v373v220v218v105v221v267v228v171v56v184v178v252v182v215v49v190v154
BEFR.: ALTER BEI AUFGABE DES BERUFSdw12adw12a-dw12adw12aNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
BEFR.: JAHRE SEIT AUFGABE DES BERUFSdw12bdw12b-dw12bdw12bNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
BEFR.: LETZTE BERUFLICHE STELLUNGdw01adw01av808dw01adw01av142v262v375v222v220v107v223NEUNEUNEUNEUv186v180v254v184NEUNEUNEUNEU
BEFR.: LETZTE BERUFL.STELL., KENNZIFFERdw02adw02av809dw02adw02av143v263v376v223v221v108v224v269v230v172v58v187v181v255v185v217v51v192v156
BEFR.: LETZTER BERUF, ISCO 1968isco68aisco68av810----v377v224v222v109v225v270v231v173v59v188v182v256v186v218v52v193v157
BEFR.: LETZTE BERUFSUNTERGRUPPE I68dw04adw04av811----v378v225v234v116v232v277v235v177v63v192v185v259v189v220v55v195v159
BEFR.: LETZTE BERUFSHAUPTGRUPPE I68dw05adw05av812----v379v226v235v117v233v278v236v178v64v193v186v260v190v221v56v196v160
BEFR.: TREIMANPRESTIGE, LETZT. BERUF I68tps68atps68av813----v380v227v224v111v227v272v233v175v61v190v183v257v187v219v53v194v158
BEFR.: MAGNITUDEPRES., LETZTER BERUF I68mps68amps68av815----v382v229v228v113v229v274v234v176v62v191v184v258v188v511v54NEUNEU
BEFR.: ISEI GANZEBOOM, LETZTER BERUF I68isei68aisei68av817----v384v231v230v114v230v275-----------
GOLDTHORPEKLASSEN,EHEMAL.BERUF,BEFR. I68gld68agld68av819----v386v233v236v118v234v279v237v426NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
BEFR.: LETZTER BERUF, ISCO 1988isco88aisco88av820isco88aisco88av144v906v387v234v223v110v226v271v232v174v60v189-------
BEFR.: LETZTER BERUF, SIOPS I88siops88asiops88av821siops88asiops88av145v907v388v235v226v112v228v273-----------
BEFR.: MAGNITUDEPRES., LETZTER BERUF I88mps88amps88av823----v390v237NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU-------
BEFR.: ISEI GANZEBOOM, LETZTER BERUF I88isei88aisei88av825isei88aisei88av147v909v392v239v232v115v231v276-----------
BEFR.: LETZTER BERUF, ISCO 2008isco08aisco08av827isco08aisco08av149v911-----------------
BEFR.: LETZTER BERUF, SIOPS I08siops08asiops08av828siops08asiops08av150------------------
BEFR.: ISEI GANZEBOOM, LETZTER BERUF I08isei08aisei08av830isei08aisei08av152------------------
WANN ERSTMALS HAUPTBERUFL.TAETIG?dw13dw13v832--v158----v123----v69-v191---v60--
1.HAUPTBERUF, BERUFLICHE STELLUNGdw01bdw01bv834--v160----v125----NEU-v193---NEU--
1.HAUPTBERUF, BERUFLICHE STELLUNG,KENNZ.dw02bdw02bv835--v161----v126----v71-v194---v62--
1.HAUPTBERUF, ISCO 1968isco68bisco68bv836-------v127----v72-v195---v63--
1.HAUPTBERUF, BERUFSUNTERGRUPPEdw04bdw04bv837-------v134----v76-v198---v66--
1.HAUPTBERUF, BERUFSHAUPTGRUPPEdw05bdw05bv838-------v135----v77-v199---v67--
1.HAUPTBERUF, TREIMANPRESTIGEtps68btps68bv839-------v129----v74-v196---v64--
1.HAUPTBERUF, MAGNITUDEPRESTIGE I68mps68bmps68bv841-------v131----v75-v197---v65--
GOLDTHORPEKLASSEN, 1. HAUPTBERUF, BEFR.gld68bgld68bv843-------v136----NEU-NEU---NEU--
1.HAUPTBERUF, ISCO 1988isco88bisco88bv844--v162-v846--v128----v73--------
1.HAUPTBERUF, SIOPS 1988siops88bsiops88bv845--v163----v130-------------
ISEI GANZEBOOM, 1.HAUPTBERUF, 1988isei88bisei88bv847--v165----v133-------------
SEIT WANN I.D. GEGENWAERT. ARBEITSTELLE?dw14dw14v883---------NEU---v172v163--v203NEUNEUv138
ANZAHL,BESCHAEFTIGTE B.D. ARBEITSSTELLEdw39dw39v889--v120--v209-v89----v33-----v38v188v150
BEFRAGTER: ARBEITSSTUNDEN PRO WOCHEdw15dw15v885dw15dw15v118v249v362v207v207v87v214v257v221--v177v171v243v176v211v44--
BEFR.:NEBENERWERB, ARBEITSSTD. PRO WOCHEdw37dw37v887dw37dw37v137v257v370v217v215v102-v263-----------
ARBEITSSTUNDEN PRO WOCHE,ZWEITTAETIGKEITdw40dw40v155-dw40v135----v100-------------
BERUFST.: ARBEITSLOS I.D. LETZTEN 10 J.?dw18dw18v891dw18dw18v127v254v367v214v212v96v217v260v224v167v41v180v174v248v178v205v34v184v142
DAUER DER ARBEITSLOSIGKEIT IN WOCHENdw19dw19v892dw19dw19v128v255v368v215v213v97v218v261v225v168v42v181v175v249v179v206v35v185v143
NICHTBERUFST.:EHEDEM ARBEITSLOS GEWESEN?dw20dw20v894dw20dw20v154v264v394v243v237v119v236v282v240v179v65v194v187v261v191v222v57v197-
INT.: BEFR. IST GEGENWAERTIG ARBEITSLOSdw21dw21v895---------v280v238v180v66v195v188v262v192----
ARBEITSLOS:EHEDEM ARBEITSLOS GEWESEN?dw22dw22v896dw22dw22v155v265v395v244v238v120v235v281v239----------
DAUER (EHEMALIGER) ARBEITSLOSIGKEITdw23dw23v897dw23dw23v156v266v396v245v239v121v237v283v241v181v67v196v189v263v193v223v58v198-
BEFR.: BERUFSTAETIGKEIT UNTERBROCHENdw24dw24v899----------------v195v225---
UNTERBR.BERUFSTAET.: ARBEITSLOSIGKEITdw25dw25v900----------------v196v226---
UNTERBR.BERUFSTAET.: WEITERBILDUNGdw26dw26v901----------------v197v227---
UNTERBR.BERUFSTAET.:KRIEG,GEFANGENSCHAFTdw27dw27v902----------------v198v228---
UNTERBR.BERUFSTAET.: WEHR-, ZIVILDIENSTdw28dw28v903----------------v199v229---
UNTERBR.BERUFSTAET.: HEIRATdw29dw29v904----------------v200----
UNTERBR.BERUFSTAET.: SCHWANGERSCHAFTdw30dw30v905----------------v201v230---
UNTERBR.BERUFSTAET.: KINDERERZIEHUNGdw31dw31v906----------------v202v231---
UNTERBR.BERUFSTAET.: HAUSHALTSFUEHRUNGdw32dw32v907----------------v203v232---
UNTERBR.BERUFSTAET.: KRANKHEITdw33dw33v908----------------v204v233---
UNTERBR.BERUFSTAET.: PRIVATE GRUENDEdw34dw34v909----------------v205v234---
UNTERBR.BERUFSTAET.: SONSTIGE GRUENDEdw35dw35v910----------------v206v235---
BEFR.: HEUTE WUNSCH NACH ARBEIT?dw36dw36v911---------v266------v181---v161
GEGENWAERTIGER EHEP. BERUFSTAETIG?scworkscworkv1064scworkscworkv319v296v500v266v266v355v259v344v257v203v175v217v229v279v237v251v201v219v179
GEGENW.EHEP.: JETZIGE BERUFL. STELLUNGscdw01scdw01v1066scdw01scdw01v320v297v501v267v267v356v260NEUNEUNEUNEUv218v230v280v247NEUNEUNEUNEU
GEGENW.EHEP.: JETZIGE BERUFL.STELLUNG,KZscdw02scdw02v1067scdw02scdw02v321v298v502v268v268v357v261v345v258v204v176v219v231v281v248v254v223v246v204
EHEP.: STATUS DER NICHTERWERBSTAETIGKEITscdw03scdw03v1065scdw03scdw03v332v299v523v289v285v368v272v360v266v211v183v226v237v287-----
GEGENW.EHEP.: JETZIGER BERUF, ISCO 1968scisco68scisco68v1068----v503v269v269v358v262v346v259v205v177v220v232v282v249v255v224v247v205
GEGENW.EHEP.: JETZIGE BERUFSUNTERGR. I68scdw04scdw04v1069----v504v270v281v365v269v353v263v209v181v224v235v285v252v257v227v249v207
GEGENW.EHEP.: JETZIGE BERUFSHAUPTGR. I68scdw05scdw05v1070----v505v271v282v366v270v354v264v210v182v225v236v286v253v258v228v250v208
GEGENW.EHEP.:JETZIG.TREIMANPRESTIGE I68sctps68sctps68v1071----v506v272v271v360v264v348v261v207v179v222v233v283v250v256v225v248v206
GEGENW.EHEP.: JETZIG. MAGNITUDEPREST.I68scmps68scmps68v1073----v508v274v275v362v266v350v262v208v180v223v234v284v251v512v226NEUNEU
GEGENW.EHEP.: ISEI NACH GANZEBOOM I68scisei68scisei68v1075----v510v276v277v363v267v351-----------
GOLDTHORPEKLASSEN, GEGENW.BERUF,EHEP.I68scgld68scgld68v1077----v512v278v283v367v271v355v265v427NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
GEGENW.EHEP.: JETZIGER BERUF, ISCO 1988scisco88scisco88v1078scisco88scisco88v322v912v513v279v270v359v263v347v260v206v178v221-------
GEGENW.EHEP.: SIOPS I88scsiop88scsiop88v1079scsiop88scsiop88v323v913v514v280v273v361v265v349-----------
GEGENW.EHEP.: JETZIG. MAGNITUDEPREST.I88scmps88scmps88v1081----v516v282NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU-------
GEGENW.EHEP.: ISEI NACH GANZEBOOM I88scisei88scisei88v1083scisei88scisei88v325v915v518v284v279v364v268v352-----------
GEGENW.EHEP.: JETZIGER BERUF, ISCO 2008scisco08scisco08v1085scisco08scisco08v327v917-----------------
GEGENW.EHEP.: SIOPS I08scsiop08scsiop08v1086scsiop08scsiop08v328------------------
GEGENW.EHEP.: ISEI NACH GANZEBOOM I08scisei08scisei08v1088scisei08scisei08v330------------------
GEGENW.EHEP.: SOZIO-OEKON.GRUPPE (ESEG)sceseg--scesegNEUNEUNEU-----------------
EHEP.: IM OEFFENTLICHEN DIENST TAETIG?scdw07scdw07v1090scdw07---v520v286v284--------------
GEGENW.EHEP.: BERUFSTAETIG BIS? 1scdw12ascdw12av1091-------------------v223v184
GEGENW.EHEP.: BERUFSTAETIG BIS? 2scdw12bscdw12bv1093-------------v227v238v288v238v252v202--
WAR GEGENW.,BERUFSTAET.EHEP.ARBEITSLOS?scdw18scdw18v1095---------v356--------v204v220v180
DAUER D.EHEMALIGEN ARBEITSLOSIGK., EHEP.scdw19scdw19v1096---------v357--------v205v221v181
FURCHT: STELLUNGSVERLUST, GEGENW.EHEP.scdw16scdw16v1098scdw16---v521v287---v359----------v183
FURCHT VOR BETRIEBSVERLUST, GEGENW.EHEP.scdw17scdw17v1099scdw17---v522v288---------------
GEGENW.EHEP.: LETZTE BERUFL. STELLUNGscdw01ascdw01av1100-------------v229v240v290v240NEUNEUNEUNEU
GEGENW.EHEP.: LETZTE BERUFL.STELLUNG,KZ.scdw02ascdw02av1101-------------v230v241v291v241v254v223v246v204
GEGENW.EHEP.: LETZTER BERUF, ISCO 1968scisc68ascisc68av1102-------------v231v242v292v242v255v224v247v205
GEGENW.EHEP.: LETZTE BERUFSUNTERGRUPPEscdw04ascdw04av1103-------------v235v245v295v245v257v227v249v207
GEGENW.EHEP.: LETZTE BERUFSHAUPTGRUPPEscdw05ascdw05av1104-------------v236v246v296v246v258v228v250v208
GEGENW.EHEP.: LETZTES TREIMANPRESTIGEsctps68asctps68av1105-------------v233v243v293v243v256v225v248v206
GEGENW.EHEP.: L. MAGNITUDEPRESTIGE I68scmps68ascmps68av1107-------------v234v244v294v244v512v226NEUNEU
GEGENW.EHEP.:LETZTER BERUF,GOLDTHORPEKL.scgld68ascgld68av1109-------------NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
EHEM.EHEP.: BERUFLICHE STELLUNGsfdw01sfdw01v1129-------------v242v261v297v284NEUNEUNEUNEU
EHEM.EHEP.: BERUFL. STELLUNG,KENNZIFFERsfdw02sfdw02v1130-------------v243v262v298v285v275v223v246v204
EHEM.EHEP.: BERUF, ISCO 1968sfisco68sfisco68v1131-------------v244v263v299v286v276v224v247v205
EHEM.EHEP.: BERUFSUNTERGRUPPEsfdw04sfdw04v1132-------------v248v266v302v289v278v227v249v207
EHEM.EHEP.: BERUFSHAUPTGRUPPEsfdw05sfdw05v1133-------------v249v267v303v290v279v228v250v208
EHEM.EHEP.: TREIMANPRESTIGEsftps68sftps68v1134-------------v246v264v300v287v277v225v248v206
EHEM.EHEP.: MAGNITUDEPRESTIGE I68sfmps68sfmps68v1136-------------v247v265v301v288v513v226NEUNEU
EHEM.EHEP.: BERUF, GOLDTHORPEKLASSENsfgld68sfgld68v1138-------------NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
LEBENSPARTNER: BERUFSTAETIG?pworkpworkv1184pworkpworkv356v323v543v309v310v388v292v421v286v237v203v271v288v319v308----
LEBENSPARTNER: JETZIGE BERUFL.STELLUNGpdw01pdw01v1186pdw01pdw01v357v324v544v310v311v389v293NEUNEUNEUNEUv272v289v320v318----
LEBENSP.:JETZIGE BERUFL.STELL.KENNZIFFERpdw02pdw02v1187pdw02pdw02v358v325v545v311v312v390v294v422v287v238v204v273v290v321v319----
LEBENSP: STATUS D.NICHTERWERBSTAETIGKEITpdw03pdw03v1185pdw03pdw03v369v326v566v332v329v401v305v437v295v245v211v280v296v327-----
LEBENSPARTNER: JETZIGER BERUF, ISCO 1968pisco68pisco68v1188----v546v312v313v391v295v423v288v239v205v274v291v322v320----
LEBENSP.: JETZIGE BERUFSUNTERGRUPPE I68pdw04pdw04v1189----v547v313v325v398v302v430v292v243v209v278v294v325v323----
LEBENSP.: JETZIGE BERUFSHAUPTGRUPPE I68pdw05pdw05v1190----v548v314v326v399v303v431v293v244v210v279v295v326v324----
LEBENSP.: JETZIGES TREIMANPRESTIGE I68ptps68ptps68v1191----v549v315v315v393v297v425v290v241v207v276v292v323v321----
LEBENSP.: JETZIGES MAGNITUDEPRESTIGE I68pmps68pmps68v1193----v551v317v319v395v299v427v291v242v208v277v293v324v322----
LEBENSPARTNER: ISEI NACH GANZEBOOM I68pisei68pisei68v1195----v553v319v321v396v300v428-----------
GOLDTHORPEKL., GEGENW.BERUF, PARTNER I68pgld68pgld68v1197----v555v321v327v400v304v432v294v428NEUNEUNEUNEUNEU----
LEBENSPARTNER: JETZIGER BERUF, ISCO 1988pisco88pisco88v1198pisco88pisco88v359v918v556v322v314v392v296v424v289v240v206v275-------
LEBENSPARTNER: SIOPS I88psiops88psiops88v1199psiops88psiops88v360v919v557v323v317v394v298v426-----------
LEBENSP.: JETZIGES MAGNITUDEPRESTIGE I88pmps88pmps88v1201----v559v325NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU-------
LEBENSPARTNER: ISEI NACH GANZEBOOM I88pisei88pisei88v1203pisei88pisei88v362v921v561v327v323v397v301v429-----------
LEBENSPARTNER: JETZIGER BERUF, ISCO 2008pisco08pisco08v1205pisco08pisco08v364v923-----------------
LEBENSPARTNER: SIOPS I08psiops08psiops08v1206psiops08psiops08v365------------------
LEBENSPARTNER: ISEI NACH GANZEBOOM I08pisei08pisei08v1208pisei08pisei08v367------------------
LEBENSPARTNER: SOZIO-OEKON.GRUPPE (ESEG)peseg--pesegNEUNEUNEU-----------------
LEBENSP: IM OEFFENTLICHEN DIENST TAETIG?pdw07pdw07v1210pdw07---v563v329v328--------------
FURCHT: STELLUNGSVERLUST, LEBENSPARTNERpdw16pdw16v1211pdw16---v564v330---v436-----------
FURCHT VOR BETRIEBSVERLUST, LEBENSP.pdw17pdw17v1212pdw17---v565v331---------------
LEBENSPARTNER: BERUFSTAETIG BIS?pdw12pdw12v1213-------------v281v297v328v309----
LEBENSPARTNER: LETZTE BERUFL. STELLUNGpdw01apdw01av1215-------------v283v299v330v311----
LEBENSPARTNER:LETZTE BERUFL.STELL.KENNZ.pdw02apdw02av1216-------------v284v300v331v312----
LEBENSPARTNER: LETZTER BERUF, ISCO 1968pisco68apisco68av1217-------------v285v301v332v313----
LEBENSPARTNER: LETZTE BERUFSUNTERGRUPPEpdw04apdw04av1218-------------v289v304v335v316----
LEBENSPARTNER: LETZTE BERUFSHAUPTGRUPPEpdw05apdw05av1219-------------v290v305v336v317----
LEBENSPARTNER: LETZTES TREIMANPRESTIGEptps68aptps68av1220-------------v287v302v333v314----
LEBENSPARTNER: L. MAGNITUDEPRESTIGE I68pmps68apmps68av1222-------------v288v303v334v315----
GOLDTHORPEKLASSEN,LETZTER BERUF,LEBENSP.pgld68apgld68av1224-------------NEUNEUNEUNEU----
VATER: BERUFLICHE STELLUNGfdw01fdw01v1251fdw01fdw01v387v328v568v336v337v403v306NEUNEUNEUNEUv293v306v337v392NEUNEUNEUNEU
VATER: BERUFLICHE STELLUNG, KENNZIFFERfdw02fdw02v1252fdw02fdw02v388v329v569v337v338v404v307v447v296v252v212v294v307v338v393v289v232v254v212
VATER: BERUF, ISCO 1968fisco68fisco68v1253----v570v338v339v405v308v448v297v253v213v295v308v339v394v290v233v255v213
VATER: BERUFSUNTERGRUPPE I68fdw04fdw04v1254----v571v339v351v412v315v455v301v257v217v299v311v342v397v292v236v257v215
VATER: BERUFSHAUPTGRUPPE I68fdw05fdw05v1255----v572v340v352v413v316v456v302v258v218v300v312v343v398v293v237v258v216
VATER: TREIMANPRESTIGE I68ftps68ftps68v1256----v573v341v341v407v310v450v299v255v215v297v309v340v395v291v234v256v214
VATER: MAGNITUDEPRESTIGE I68fmps68fmps68v1258----v575v343v345v409v312v452v300v256v216v298v310v341v396v514v235NEUNEU
VATER: ISEI NACH GANZEBOOM I68fisei68fisei68v1260----v577v345v347v410v313v453-----------
VATER: GOLDTHORPEKLASSEN I68fgld68fgld68v1262----v579v347v353v414v317v457v303v429NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
VATER: BERUF, ISCO 1988fisco88fisco88v1263fisco88fisco88v389v924v580v348v340v406v309v449v298v254v214v296-------
VATER: SIOPS I88fsiops88fsiops88v1264fsiops88fsiops88v390v925v581v349v343v408v311v451-----------
VATER: MAGNITUDEPRESTIGE I88fmps88fmps88v1266----v583v351NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU-------
VATER: ISEI NACH GANZEBOOM I88fisei88fisei88v1268fisei88fisei88v392v927v585v353v349v411v314v454-----------
VATER: BERUF, ISCO 2008fisco08fisco08v1270fisco08fisco08v394v929-----------------
VATER: SIOPS I08fsiops08fsiops08v1271fsiops08fsiops08v395------------------
VATER: ISEI NACH GANZEBOOM I08fisei08fisei08v1273fisei08fisei08v397------------------
VATER: SOZIO-OEKONOMISCHE GRUPPE (ESEG)feseg--fesegNEUNEUNEU-----------------
MUTTER: BERUFLICHE STELLUNGmdw01mdw01v1294mdw01mdw01v399v330v587v355v354v415-------------
MUTTER: BERUFLICHE STELLUNG, KENNZIFFERmdw02mdw02v1295mdw02mdw02v400v331v588v356v355v416-------------
MUTTER: BERUF DAMALS, ISCO 1968misco68misco68v1296----v589v357v356v417-v751-----------
MUTTER: DAMALIGE BERUFSUNTERGRUPPE I68mdw04mdw04v1297----v590v358v368v424-v758-----------
MUTTER: DAMALIGE BERUFSHAUPTGRUPPE I68mdw05mdw05v1298----v591v359v369v425-v759-----------
MUTTER: TREIMANPRESTIGE I68mtps68mtps68v1299----v592v360v358v419-v753-----------
MUTTER: MAGNITUDEPRESTIGE I68mmps68mmps68v1301----v594v362v362v421-v755-----------
MUTTER: ISEI NACH GANZEBOOM I68misei68misei68v1303----v596v364v364v422-v756-----------
MUTTER: GOLDTHORPEKLASSEN I68mgld68mgld68v1305----v598v366v370v426-------------
MUTTER: BERUF DAMALS, ISCO 1988misco88misco88v1306misco88misco88v401v930v599v367v357v418-v752-----------
MUTTER: SIOPS I88msiops88msiops88v1307msiops88msiops88v402v931v600v368v360v420-v754-----------
MUTTER: MAGNITUDEPRESTIGE I88mmps88mmps88v1309----v602v370NEUNEU-NEU-----------
MUTTER: ISEI NACH GANZEBOOM I88misei88misei88v1311misei88misei88v404v933v604v372v366v423-v757-----------
MUTTER: BERUF DAMALS, ISCO 2008misco08misco08v1313misco08misco08v406v935-----------------
MUTTER: SIOPS I08msiops08msiops08v1314msiops08msiops08v407------------------
MUTTER: ISEI NACH GANZEBOOM I08misei08misei08v1316misei08misei08v409------------------
MUTTER: SOZIO-OEKONOMISCHE GRUPPE (ESEG)meseg--mesegNEUNEUNEU-----------------
(EHEM.) EHEP.: ALLGEMEIN.SCHULABSCHLUSS-----v302v281v487v253v253v342v246v331v244v190v162v204v216v268NEU-v229v251v209
(EHEM.) EHEP.: BERUFSAUSBILDUNGSABSCHL.------------------NEUNEU-v230v252v210
(EHEM.)EHEP.: (LETZTES) TREIMANPRESTIGE-------v506v272v271v360v264v348v261v207v179NEUNEUNEUNEUNEUv225v248v206
(EHEM.)EHEP.:(LETZTE) BERUFSHAUPTGRUPPE-------v505v271v282v366v270v354v264v210v182NEUNEUNEUNEUNEUv228v250v208
(EHEM.)EHEP.:(LETZTE) BERUFSUNTERGRUPPE-------v504v270v281v365v269v353v263v209v181NEUNEUNEUNEUNEUv227v249v207
(EHEM.)EHEP.:(LETZTE)BERUFL.STELLUNG,KZ.------v298v502v268v268v357v261v345v258v204v176NEUNEUNEUNEUNEUv223v246v204
(EHEM.)EHEP.:(LETZTER) BERUF, ISCO 1968-------v503v269v269v358v262v346v259v205v177NEUNEUNEUNEUNEUv224v247v205
(EHEM.)EHEP.:(LETZTER)BERUF,GOLDTHORPEKL-------v512v278v283v367v271v355v265v427NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
1.HAUPTBERUF, BRANCHE---------------------v68--
1.HAUPTBERUF, ISCO 2008--v849--v167------------------
1.HAUPTBERUF, MAGNITUDEPRESTIGE I68,KAT.--v842-------NEU----NEU-NEU---NEU--
1.HAUPTBERUF, SIOPS 1988, KATEGORISIERT--v846--v164----NEU-------------
1.HAUPTBERUF, SIOPS I08--v850--v168------------------
1.HAUPTBERUF, SIOPS I08, KATEGORISIERT--v851--v169------------------
1.HAUPTBERUF, TREIMANPRESTIGE, KATEG.--v840-------NEU----NEU-NEU---NEU--
ANZ. BESCHAEFTIGTE, LETZTE ARBEIT, KAT.--------v242---------------
ANZ. BESCHAEFTIGTE, LETZTE ARBEITSSTELLE--------v241---------------
ANZAHL,BESCHAEFTIGTE, KATEGORISIERT--v890--v121--v210-v90----v34-----v39v189v151
ARBEITSL.GEGENW.EHEP.,EHEDEM ARBEITSLOS?----------------------v225-
ARBEITSLOSE: ERWERBSTAETIG BIS, KATEG.-----------------------v153
ARBEITSLOSE: ERWERBSTAETIG BIS?-----------------------v152
ARBEITSSTUNDEN ZWEITTAETIGKEIT, KAT.--v156--v136----v101-------------
BEFR.: ARBEITSSTUNDEN PRO WOCHE, KATEG.--v886--v119v250v363v208v208v88v215v258v222--v178v172v244v177v212v45--
BEFR.: DAUER DER BERUFSUNTERBRECHUNG-------------------v207----
BEFR.: ISEI GANZEBOOM, L.BERUF I08, KAT.--v831--v153------------------
BEFR.: ISEI NACH GANZEBOOM I08, KATEG.--v795--v115------------------
BEFR.: ISEI NACH GANZEBOOM I68, KATEG.--v782----v351v197v200NEUNEUNEU-----------
BEFR.: ISEI NACH GANZEBOOM I88, KATEG.--v790--v110v904v359v205v202NEUNEUNEU-----------
BEFR.: ISEI, LETZTER BERUF I68, KATEG.--v818----v385v232v231NEUNEUNEU-----------
BEFR.: ISEI, LETZTER BERUF I88, KATEG.--v826--v148v910v393v240v233NEUNEUNEU-----------
BEFR.: JETZIG. TREIMANPRESTIGE I68, KAT.--v778----v347v193v194NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
BEFR.: JETZIGER BERUF, SIOPS I08, KATEG.--v793--v113------------------
BEFR.: JETZIGER BERUF, SIOPS I88, KATEG.--v786--v108v902v355v201v196NEUNEUNEU-----------
BEFR.: JETZIGES MAGNITUDEPRES. I68, KAT.--v780----v349v195v198NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
BEFR.: JETZIGES MAGNITUDEPRES. I88, KAT.--v788----v357v203---------------
BEFR.: LETZTER BERUF, SIOPS I08, KATEG.--v829--v151------------------
BEFR.: LETZTER BERUF, SIOPS I88, KATEG.--v822--v146v908v389v236v227NEUNEUNEU-----------
BEFR.: NEBENERWERB, ARBEITSSTUNDEN, KAT.--v888--v138v258v371v218v216v103-v264-----------
BEFR.: TREIMANPREST.,LETZT.BERUF,KAT.I68--v814----v381v228v225NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
BEFR.: WANN AUFGABE DES BERUFS, KATEG.--v807--v141v261v374v221v219v106v222v268v229NEUv57v185v179v253v183v216v50v191v155
BEFR.:MAGNITUDEPRES.,LETZT.BERUF,KAT.I68--v816----v383v230v229NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
BEFR.:MAGNITUDEPRES.,LETZT.BERUF,KAT.I88--v824----v391v238NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU-------
BEFRAGTE(R): JETZIGE BRANCHE (1984)---------------------v40--
BERUF: ISCO 1968, EINORDNUNG NACH PAPPI--v855-------------v545v511v546NEUNEUNEUv389v483
BERUF: ISCO 1968, EINORDNUNG NACH TERWEY--v865----v953v772v717v878v705v823v462v424v430v547v513v552NEUNEUNEUNEUNEU
BERUF: ISCO 1988, EINORDNUNG NACH TERWEY--v875--v853v936v963v782v718v879v706v824NEUNEUNEUNEU-------
BERUF: ISCO 2008, EINORDNUNG NACH TERWEY--v882--v858v941-----------------
BERUFL.STELL.,KENNZ.,EINORDNUNG N.TERWEY--v864--v852v739v952v771v716v877v704v822v461v423v429v546v512v551NEUNEUNEUNEUNEU
BERUFLICHE STELLUNG, EINORDNUNG N. PAPPI--v854-------------v544v510v545NEUNEUNEUv393v487
BERUFLICHE STELLUNG, EINORDNUNG N.TERWEY--v863--v851v738v951v770v715v876v703------------
BERUFSHAUPTGRUPPE I68, EINORD. N. TERWEY--v867----v955v774v730v886v713v831v466NEUNEUNEUNEUv556NEUNEUNEUNEUNEU
BERUFSUNTERGRUPPE I68, EINORD. N. TERWEY--v866----v954v773v729v885v712v830v465NEUNEUNEUNEUv555NEUNEUNEUNEUNEU
DAUER (EHEMALIGER) ARBEITSLOSIGKEIT,KAT.--v898dw23cdw23cv157v267v397v246v240v122v238v284v242v182v68v197v190v264v194v224v59v199-
DAUER D.EHEM.ARBEITSLOSIGK.,EHEP., KAT.--v1097---------v358--------v206v222v182
DAUER DER ARBEITSLOSIGKEIT, KATEGORIS.--v893dw19cdw19cv129v256v369v216v214v98v219v262v226v169v43v182v176v250v180v207v36v186v144
DAUER DER UNTERBR. DER BERUFSTAETIGKEIT--------------------v236---
EHEM.EHEP.: BERUF, ISCO 1988--v1139-------------v245-------
EHEM.EHEP.: MAGNITUDEPRESTIGE I68,KATEG.--v1137-------------NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
EHEM.EHEP.: TREIMANPRESTIGE, KATEG.--v1135-------------NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
EHEPART. BERUFSTAETIG BIS, KAT.----------------v228v239v289v239v253v203v224v185
EHEPART. BERUFSTAETIG BIS, KAT. 1--v1092-------------------v224v185
EHEPART. BERUFSTAETIG BIS, KAT. 2--v1094-------------v228v239v289v239v253v203--
EHEPART.(ARB.LOS.),DAUER EHEMAL.ARB.LOS.----------------------v226-
FURCHT: BETRIEBSVERLUST, MITHELFENDE AN.------------v252-----------
GEGENW. EHEP.: BERUFSTAETIG BIS?----------------v227v238v288v238v252v202v223v184
GEGENW.EHEP.: ARBEITSSTUNDEN PRO WOCHE-------------------v254----
GEGENW.EHEP.: BERUF, ISCO 1968--------------------v255---
GEGENW.EHEP.: BERUFL.STELLUNG,KENNZIFFER--------------------v254---
GEGENW.EHEP.: BERUFSHAUPTGRUPPE--------------------v258---
GEGENW.EHEP.: BERUFSUNTERGRUPPE--------------------v257---
GEGENW.EHEP.: ISEI GANZEBOOM I08, KATEG.--v1089--v331------------------
GEGENW.EHEP.: ISEI GANZEBOOM I68, KATEG.--v1076----v511v277v278NEUNEUNEU-----------
GEGENW.EHEP.: ISEI GANZEBOOM I88, KATEG.--v1084--v326v916v519v285v280NEUNEUNEU-----------
GEGENW.EHEP.: JETZIG.MAGNITUDEPR.I68,KAT--v1074----v509v275v276NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
GEGENW.EHEP.: JETZIG.MAGNITUDEPR.I88,KAT--v1082----v517v283---------------
GEGENW.EHEP.: L. MAGNITUDEPREST.I68,KAT.--v1108-------------NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
GEGENW.EHEP.: LETZTER BERUF, ISCO 1988--v1110-------------v232-------
GEGENW.EHEP.: LETZTES TREIMANPRES., KAT.--v1106-------------NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
GEGENW.EHEP.: MAGNITUDEPRESTIGE--------------------v512---
GEGENW.EHEP.: SIOPS I08, KATEGORISIERT--v1087--v329------------------
GEGENW.EHEP.: SIOPS I88, KATEGORISIERT--v1080--v324v914v515v281v274NEUNEUNEU-----------
GEGENW.EHEP.: TREIMANPRESTIGE--------------------v256---
GEGENW.EHEP.: WOCHENSTUNDEN, KATEG.-------------------v255----
GEGENW.EHEP.:JETZIG.TREIMANPRES.I68,KAT.--v1072----v507v273v272NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
GOLDTHORPEKLASSEN I68, EINORD. N. TERWEY--v874----v962v781v731v887v714v832v467v430v431v549v515v558NEUNEUNEUNEUNEU
GOLDTHORPEKLASSEN, EINORDNUNG NACH PAPPI--v862-------------v548v514v557NEUNEUNEUNEUNEU
HAT DER UNTERGEBENE NOCH UNTERGEBENE?----------------------v183-
HAT DER VORGESETZTE NOCH EINEN VORGES.?----------------------v181-
HAUPTBERUFL.ERWERBST.:ARBEITSWEG, KATEG.--v802--------------v169--v210---
INT.: SELBSTAENDIG ERWERBSTAETIG?------------v236v210----------
ISEI GANZEBOOM I08, EINORD.N.TERWEY,KAT.-----v862------------------
ISEI GANZEBOOM I08, EINORDNUNG N. TERWEY-----v861------------------
ISEI GANZEBOOM I68, EINORD.N.TERWEY,KAT.--v873----v961v780v726NEUNEUNEU-----------
ISEI GANZEBOOM I68, EINORDNUNG N. TERWEY--v872----v960v779v725v883v710v828-----------
ISEI GANZEBOOM I88, EINORD.N.TERWEY,KAT.--v881--v857v940v969v788v728NEUNEUNEU-----------
ISEI GANZEBOOM I88, EINORDNUNG N. TERWEY--v880--v856v939v968v787v727v884v711v829-----------
ISEI GANZEBOOM, 1.HAUPTBERUF, 1968----------v132-------------
ISEI GANZEBOOM, 1.HAUPTBERUF, 1988, KAT.--v848--v166----NEU-------------
ISEI GANZEBOOM, 1.HAUPTBERUF, I08--v852--v170------------------
ISEI GANZEBOOM, 1.HAUPTBERUF, I08, KAT.--v853--v171------------------
JAHR DER 1. HAUPTBERUFL.TAETIGKEIT, KAT.--v833--v159----v124----v70-v192---v61--
KONTAKT A: BERUFL.STELLUNG, KENNZIFFER--v1698----v178----------------
KONTAKT A: BERUFSTAETIGKEIT?--v1697----v177----------------
KONTAKT B: BERUFL.STELLUNG, KENNZIFFER--v1723----v203----------------
KONTAKT B: BERUFSTAETIGKEIT?--v1722----v202----------------
KONTAKT C: BERUFL.STELLUNG, KENNZIFFER--v1748----v228----------------
KONTAKT C: BERUFSTAETIGKEIT?--v1747----v227----------------
KONTAKT D: BERUFL.STELLUNG, KENNZIFFER--v1773----v253----------------
KONTAKT D: BERUFSTAETIGKEIT?--v1772----v252----------------
KONTAKT E: BERUFL.STELLUNG, KENNZIFFER--v1798----v278----------------
KONTAKT E: BERUFSTAETIGKEIT?--v1797----v277----------------
LEBENSP.: DAUER D. ARBEITSLOS., KAT.------------v435-----------
LEBENSP.: DAUER D. ARBEITSLOSIGKEIT------------v434-----------
LEBENSP.: JETZIG.MAGNITUDEPREST.I68,KAT.--v1194----v552v318v320NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU----
LEBENSP.: JETZIG.MAGNITUDEPREST.I88,KAT.--v1202----v560v326---------------
LEBENSP.: JETZIG.TREIMANPRESTIGE I68,KAT--v1192----v550v316v316NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU----
LEBENSPARTNER: BERUFSTAETIG BIS?, KAT.--v1214-------------v282v298v329v310----
LEBENSPARTNER: ISEI GANZEBOOM I08, KAT.--v1209--v368------------------
LEBENSPARTNER: ISEI GANZEBOOM I68, KAT.--v1196----v554v320v322NEUNEUNEU-----------
LEBENSPARTNER: ISEI GANZEBOOM I88, KAT.--v1204--v363v922v562v328v324NEUNEUNEU-----------
LEBENSPARTNER: L.MAGNITUDEPREST.I68,KAT.--v1223-------------NEUNEUNEUNEU----
LEBENSPARTNER: LETZT.TREIMANPRESTIGE,KAT--v1221-------------NEUNEUNEUNEU----
LEBENSPARTNER: LETZTER BERUF, ISCO 1988----------------v286-------
LEBENSPARTNER: SIOPS I08, KATEGORISIERT--v1207--v366------------------
LEBENSPARTNER: SIOPS I88, KATEGORISIERT--v1200--v361v920v558v324v318NEUNEUNEU-----------
LEBENSPARTNER: WOCHENARBEITSSTUNDEN-------------------v325----
LEBENSPARTNER: WOCHENARBEITSSTUNDEN,KAT.-------------------v326----
LEBENSPARTNER:EHEDEM ARBEITSLOS GEWESEN?------------v433-----------
MAGNITUDEPREST. I68, EINORD.N.TERWEY,KAT--v871----v959v778v724NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
MAGNITUDEPREST. I88, EINORD.N.TERWEY,KAT--v879----v967v786---------------
MAGNITUDEPRESTIGE I68, EINORD. N. TERWEY--v870----v958v777v723v882v709v827v464NEUNEUNEUNEUv554NEUNEUNEUNEUNEU
MAGNITUDEPRESTIGE I88, EINORD. N. TERWEY--v878----v966v785---------------
MAGNITUDEPRESTIGE,EINORDNUNG N.PAPPI,KAT--v861-------------NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
MITHELF.ANGEHOERIGE: BERUF, ISCO 1968---------------------v20v168-
MITHELF.ANGEHOERIGE: BERUFSHAUPTGRUPPE---------------------v24v171-
MITHELF.ANGEHOERIGE: BERUFSUNTERGRUPPE---------------------v23v170-
MITHELF.ANGEHOERIGE: MAGNITUDEPRESTIGE---------------------v22--
MITHELF.ANGEHOERIGE: SEIT WANN I.ARBEIT?------------v250--------v25v172-
MITHELF.ANGEHOERIGE: STELLUNGSDAUER,KAT.------------v251--------v26v173-
MITHELF.ANGEHOERIGE: TREIMANPRESTIGE---------------------v21v169-
MUTTER: ISEI NACH GANZEBOOM I08, KATEG.--v1317--v410------------------
MUTTER: ISEI NACH GANZEBOOM I68, KATEG.--v1304----v597v365v365NEU-NEU-----------
MUTTER: ISEI NACH GANZEBOOM I88, KATEG.--v1312--v405v934v605v373v367NEU-NEU-----------
MUTTER: MAGNITUDEPRESTIGE I68, KATEG.--v1302----v595v363v363NEU-NEU-----------
MUTTER: MAGNITUDEPRESTIGE I88, KATEG.--v1310----v603v371---------------
MUTTER: SIOPS I08, KATEGORISIERT--v1315--v408------------------
MUTTER: SIOPS I88, KATEGORISIERT--v1308--v403v932v601v369v361NEU-NEU-----------
MUTTER: TREIMANPRESTIGE I68, KATEG.--v1300----v593v361v359NEU-NEU-----------
NEBENBERUFL.ERWERBST.:ARBEITSWEG, KATEG.--------------------v214---
NEBENBERUFL.ERWERBST.:ARBEITSWEG,MINUTEN--------------------v213---
NICHTSELBST.: JETZIGE BERUFSHAUPTGRUPPE---------------------v31v177-
NICHTSELBST.: JETZIGE BERUFSUNTERGRUPPE---------------------v30v176-
NICHTSELBST.: JETZIGER BERUF, ISCO 1968---------------------v27v174-
NICHTSELBST.: JETZIGES MAGNITUDEPRESTIGE---------------------v29--
NICHTSELBST.: JETZIGES TREIMANPRESTIGE---------------------v28v175-
NICHTSELBST.: SEIT WANN I.ARBEITSSTELLE?------------v253--------v32v178-
NICHTSELBST.: STELLUNGSDAUER, KATEG.------------v254--------v33v179-
SELBST.: JETZIGE BERUFSHAUPTGRUPPE---------------------v17v165-
SELBST.: JETZIGE BERUFSUNTERGRUPPE---------------------v16v164-
SELBST.: JETZIGER BERUF, ISCO 1968---------------------v13v162-
SELBST.: JETZIGES MAGNITUDEPRESTIGE---------------------v15--
SELBST.: JETZIGES TREIMANPRESTIGE---------------------v14v163-
SELBST.: SEIT WANN SELBSTAENDIG, KAT.------------v248--------v19v167-
SELBST.: SEIT WANN SELBSTAENDIG?------------v247--------v18v166-
SIOPS I08, EINORDNUNG NACH TERWEY-----v859------------------
SIOPS I08, EINORDNUNG NACH TERWEY, KAT.-----v860------------------
SIOPS I88, EINORDNUNG NACH TERWEY--v876--v854v937v964v783v721v881v708v826-----------
SIOPS I88, EINORDNUNG NACH TERWEY, KAT.--v877--v855v938v965v784v722NEUNEUNEU-----------
STELLUNGSDAUER, KATEGORISIERT--v884---------NEU---v173v164--v204NEUNEUv139
TREIMANPRESTIGE I68, EINORD. NACH TERWEY--v868----v956v775v719v880v707v825v463NEUNEUNEUNEUv553NEUNEUNEUNEUNEU
TREIMANPRESTIGE I68, EINORD.N.TERWEY,KAT--v869----v957v776v720NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
TREIMANPRESTIGE,EINORDNUNG N. PAPPI,KAT.--v859-------------NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
UNTERGEBENE(R) BEI DER ARBEIT, BEFR.?----------------------v182-
VATER: ISEI NACH GANZEBOOM I08, KATEG.--v1274--v398------------------
VATER: ISEI NACH GANZEBOOM I68, KATEG.--v1261----v578v346v348NEUNEUNEU-----------
VATER: ISEI NACH GANZEBOOM I88, KATEG.--v1269--v393v928v586v354v350NEUNEUNEU-----------
VATER: MAGNITUDEPRESTIGE I68, KATEG.--v1259----v576v344v346NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
VATER: MAGNITUDEPRESTIGE I88, KATEG.--v1267----v584v352---------------
VATER: SIOPS I08, KATEGORISIERT--v1272--v396------------------
VATER: SIOPS I88, KATEGORISIERT--v1265--v391v926v582v350v344NEUNEUNEU-----------
VATER: TREIMANPRESTIGE I68, KATEG.--v1257----v574v342v342NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
VORGESETZTER BEI DER ARBEIT, BEFR.?----------------------v180-
ZAHL DER BEAUFSICHTIGTEN, KATEG.--v805--v124----v93----v37--v247--v43--