Gesundheit:

Gesundheitliche Belastungen

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
ALLGEMEINE BELASTUNG: FLUGLAERMhe01he01v648-------------v112--v18-v135--
ALLG. BELASTUNG: BLEIGEHALT IM BENZINhe02he02v649-------------v113--v19-v136--
ALLG. BELAST.: INDUST.ABFAELLE IM WASSERhe03he03v650-------------v114--v20-v137--
ALLGEMEINE BELASTUNG: KERNKRAFTWERKEhe04he04v651-------------v115--v21-v138--
ALLG. BELASTUNG: INDUSTRIEABGASEhe05he05v652-------------v116--v22-v139--
ALLG. BELAST.: VERKEHRSLAERM, AUTOABGASEhe06he06v653-------------v117--v23-v140--
PERSOENLICHE BELASTUNG: FLUGLAERMhe07he07v654-------------v118--v24-v141--
PERS.BELASTUNG: BLEIGEHALT IM BENZINhe08he08v655-------------v119--v25-v142--
PERS.BELASTUNG: INDUST.ABFALL IM WASSERhe09he09v656-------------v120--v26-v143--
PERS.BELASTUNG: KERNKRAFTWERKEhe10he10v657-------------v121--v27-v144--
PERS.BELASTUNG: INDUSTRIEABGASEhe11he11v658-------------v122--v28-v145--
PERS.BELASTUNG: VERKEHRSLAERM,AUTOABGASEhe12he12v659-------------v123--v29-v146--