Politik:

Politische Sachfragen

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
BEFR.: MEINUNG Z.SOZ.SICHERUNG GEBILDET?pi01pi01v209--v203-v44--v170-v174--v98-----v122--
SOZIALE LEISTUNGEN: KUERZEN-AUSWEITEN?pi02pi02v210--v204-v45--v171-v175--v99-----v123--
VERTEIDIGUNGSETAT VERAENDERN? - BEFR.pi03pi03v211------------------v152v134-
VERTEID.ETAT VERAENDERN? - REGIERUNGpi04pi04v212------------------v153v135-
SOZIALLEISTUNGEN VERRINGERN? - BEFR.pi05pi05v213------------------v154v136-
SOZIALLEISTUNGEN VERRINGERN? - REGIERUNGpi06pi06v214------------------v155v137-
STEUERSENKUNG VS. SOZIAL. LEIST. AUSBAUpi07pi07v215----v43------v409--v67v107----v113