Wertorientierungen:

Postmaterialismus

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
WICHTIGKEIT VON RUHE UND ORDNUNGva01va01v136va01va01v210v96v73v101v140v183v101v204v170v107v118v70v108v98v97NEUNEUNEUNEU
WICHTIGKEIT VON BUERGEREINFLUSSva02va02v137va02va02v211v97v74v102v141v184v102v205v171v108v119v71v109v99v98NEUNEUNEUNEU
WICHTIGKEIT DER INFLATIONSBEKAEMPFUNGva03va03v138va03va03v212v98v75v103v142v185v103v206v172v109v120v72v110v100v99NEUNEUNEUNEU
WICHTIGKEIT V. FREIER MEINUNGSAEUSSERUNGva04va04v139va04va04v213v99v76v104v143v186v104v207v173v110v121v73v111v101v100NEUNEUNEUNEU
INGLEHART-INDEXingleinglev140ingleinglev214v100v77v105v144v187v105v208v174v111v122v74v112v102NEUNEUNEUNEUNEU