Demographie:

Staatsbürgerschaft

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
BEFR.: STAATSBUERGERSCHAFT 1dn01dn01v1325dn01dn01av373v71NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU------
BEFR.: STAATSBUERGERSCHAFT 2dn02dn02v1326dn02dn02av374v72NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU---------
BEFR.: STAATSBUERGERSCHAFT 3dn03dn03v1327dn03dn03av375v73NEUNEUNEUNEUNEUNEU-NEU---------
BEFR.: ZAHL DER STAATSBUERGERSCHAFTENdn04dn04v1321dn04dn04v376v74v317v140v32v456NEUNEUNEUv47NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU
EHEP.: STAATSBUERGERSCHAFT 1scdn01scdn01--scdn03a----NEU----NEU---------
EHEP.: STAATSBUERGERSCHAFT 2scdn02scdn02--scdn04a----NEU----NEU---------
EHEP.: STAATSBUERGERSCHAFT 3scdn03scdn03--scdn05a----NEU----NEU---------
EHEP.: ZAHL DER STAATSBUERGERSCHAFTENscdn04scdn04v1036-NEU----v250----v187---------
EHEP.: VON GEBURT AN DEUTSCH?scdn05scdn05v1037-scdn06----v251----v188---------
EHEP.: URSPRUENGL. STAATSBUERGERSCHAFTscdn06scdn06--scdn07----NEU----NEU---------
LEBENSP.: STAATSBUERGERSCHAFT 1pdn01pdn01--pdn03a----NEU----NEU---------
LEBENSP.: STAATSBUERGERSCHAFT 2pdn02pdn02--pdn04a----NEU----NEU---------
LEBENSP.: STAATSBUERGERSCHAFT 3pdn03pdn03--pdn05a----NEU----NEU---------
LEBENSP.: ZAHL DER STAATSBUERGERSCHAFTENpdn04pdn04v1144-NEU----v294----v221---------
LEBENSPARTNER: VON GEBURT AN DEUTSCH?pdn05pdn05v1145-pdn06----v295----v222---------
LEBENSP.:URSPRUENGL.STAATSBUERGERSCHAFTpdn06pdn06--pdn07----NEU----NEU---------
BEFR.: VON GEBURT AN DEUTSCH?dn05dn05v1328dn05dn05----v33----v48---------
BEFR. URSPRUENGL. STAATSBUERGERSCHAFTdn06dn06--dn06----NEU----NEU---------
GEBURT IM HEUTIGEN DEUTSCHLAND?dn07dn07v1330dn07dn07v377v222v303v156v35v457v343v464v310v39v249v320v324------
1. NICHTDEUTSCHE HAUSHALTSPERSON-----------------------v285
2. NICHTDEUTSCHE HAUSHALTSPERSON-----------------------v286
3. NICHTDEUTSCHE HAUSHALTSPERSON-----------------------v287
4. NICHTDEUTSCHE HAUSHALTSPERSON-----------------------v288
5. NICHTDEUTSCHE HAUSHALTSPERSON-----------------------v289
BEFR. URSPRUENGL. STAATSBUERGERSCHAFT--v1329------v34----v49---------
BEFR.: STAATSBUERGERSCHAFT, 1. NENNUNG--v1322--v370v68v314v137v29v453v66v123v315v44---------
BEFR.: STAATSBUERGERSCHAFT, 2. NENNUNG--v1323--v371v69v315v138v30v454v67v124v316v45---------
BEFR.: STAATSBUERGERSCHAFT, 3. NENNUNG--v1324--v372v70v316v139v31v455v68v125-v46---------
EHEP.: STAATSBUERGERSCHAFT, 1. NENNUNG--v1033------v247----v184---------
EHEP.: STAATSBUERGERSCHAFT, 2. NENNUNG--v1034------v248----v185---------
EHEP.: STAATSBUERGERSCHAFT, 3. NENNUNG--v1035------v249----v186---------
EHEP.: URSPRUENGL. STAATSBUERGERSCHAFT--v1038------v252----v189---------
LEBENSP.: STAATSBUERGERSCHAFT, 1.NENNUNG--v1141------v291----v218---------
LEBENSP.: STAATSBUERGERSCHAFT, 2.NENNUNG--v1142------v292----v219---------
LEBENSP.: STAATSBUERGERSCHAFT, 3.NENNUNG--v1143------v293----v220---------
LEBENSP.:URSPRUENGL.STAATSBUERGERSCHAFT--v1146------v296----v223---------
STAATSANGEHOERIGKEIT DES BEFRAGTEN--v1320------------v100v319v323------
ZAHL DER AUSLAENDER(INNEN) IM HAUSHALT----------------------v316-