Wohnen und Umwelt:

Wohndauer

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
BEFR.: SEIT WANN IM ORT WOHNEND?gd01gd01v1364----v716----v615---v393-----v4v4
WOHNDAUER IN JAHRENgd02gd02v1365----v717----v616---v394-----v5v5
WOHNDAUER, KATEGORISIERT--v1366----v718----v617---v395-----v6v6