Historical Social Research

16.2 Quantitative Methods

HSR Vol. 16 (1991) No. 2: Special Issue: Quantitative Methods in Soviet Historiography

Inhaltsverzeichnis & Volltexte (via SSOAR)

Special Issue